​FLEKSJOB - ARBEJDE MED SKÅNEHENSYN

​Fleksjob er med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.

Man kan få fleksjob, når det er dokumenteret at der er en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, på grund af fysiske eller psykiske årsager.

Et fleksjob betyder at du kan gå på arbejde med de skånehensyn der måtte være for dig. Fx nedsat tid, ingen rygbelastende opgaver, mulighed for vekslende arbejdsstillinger, ro, skal ikke forholde sig til flere personer, bliver ikke forstyrret, ekstra pauser, mm. Der kan være rigtig mange forskellige skånehensyn, disse bliver klarlagt i forbindelse med afklaringen i kommunen, gennem diverse lægelige undersøgelser og arbejdsprøvninger.

Det kan være rigtig hårdt, og en stor belastning for den enkelte at være i afklaringforløb ved kommunen, og ofte mener kommunen at der skal langt mere afklaring til, end man selv mener er nødvendigt. Det kan være rigtig svært at vurdere hvornår en sag er tilstrækkeligt afklaret, specielt når det drejer sig om en selv.

Det er derfor en god ide at have en privat og uvildig socialrådgiver på sin sag. Man sikrer at, det er de rette tiltag der bliver iværksat, sikre at tingene ikke går i stå, sikre at alle frister bliver overholdt, og man har sin helt egen personlige og professionelle socialrådgiver at, konferere med og støtte sig til.

Hvordan får jeg fleksjob?

​For at blive bevilget et fleksjob, skal din sag som tidligere nævnt være tilstrækkeligt afklaret og din arbejdsevne være varigt og væsentligt nedsat, alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og din tilstand skal være kronisk og stationær.

Sagsbehandler indstiller sagen til rehabiliteringsteamet, som så laver en indstilling. Denne indstilling bliver sendt til, afhængig af kommune, sagsbehandler eller et beslutningsforum, som så kan træffe afgørelse og bevilge.

Ydelse efter tilkendelse af fleksjob

​Når du er tilkendt fleksjob er du berettiget til ledighedsydelse, og skal som alle andre ledige stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du vil blive tilknyttet en ny afdeling i din kommune, hvor du også her får en sagsbehandler, denne kan hjælpe dig med at finde det rette job, søge job, eller finde praktikpladser til dig, hvis det er det , der skal til for at du kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Løn

​Når du har fundet et arbejde, vil du fra arbejdsgiver blive lønnet for din faktiske effektive arbejdstid. Dvs. hvis det er vurderet at du har en effektivitet på 50% og du er på arbejdspladsen 10 timer om ugen, skal arbejdsgiver lønne dig for 5 timer om ugen. Du får derudover et tilskud som supplement til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner før skat om måneden, svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats. Størrelsen på tilskuddet fra kommunen afhænger af lønnen.

Hvor mange timer en person kan arbejde i fleksjobbet og personens arbejdsintensitet bliver vurderet af jobcentret, når fleksjobbet bliver oprettet. Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, herunder om arbejdstid og aflønning.

Kontakt Din Socialraadgiver

Har du nogle spørgsmål til en ydelse, eller er du nysgerrig på at vide mere end du kan læse her? Så udfyld formularen, og jeg vender hurtigt tilbage.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse og cvr

Hemmerslev 3

5471 Søndersø

​CVR: 35129901

Kontakt mig

​Din Socialraadgiver

​Tlf.: 40 55 24 53

E-mail: info@dinsocialraadgiver.dk

Følg firmaet på Facebook